Qualità Oro - Perfect Symphony 500 g

En unik kombinasjon av seks varianter av noen av de beste arabica-bønnene fra Mellom- og Sør-Amerika, fagmessig tilberedt og perfekt blandet. Den perfekte samklang for en førsteklasses smak hver gang, siden 1956.

  • BØNNER
  • ESPRESSO
INTENSITET 5